หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 21 งาน

1. หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

งานด้านบุคคลทั้งระบบ HRD+HRM วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานขับรถหกล้อ

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ขับรถบรรทุกส่งสินค้าจาก กทม. ไป ภาคใต้ วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าแผนก QA , QC

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

งานด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ผู้จัดการแผนก QA,QC

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ดูแลงานด้าน QA,, QC ทั้งระบบ วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่บัญชี **ด่วนมาก**

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

บันทึกรับ-จ่าย ลงรายการประจำวัน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ขับรถขนส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงานส่งเอกสาร

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ส่งเอกสารของบริษัทฯ วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. พนักงานส่งของ

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ส่งสินค้าของบริษัทฯ วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงาน PC ประจำห้าง

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

งานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เลขานุการผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

งานด้านเลขานุการในส่วนของโรงงาน จัดเก็บเอกสาร ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ธุรการฝ่ายการตลาด

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

งานด้านเลขานุการ จัดการด้านเอกสาร บริหารงานทางด้านการตลาด ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. หัวหน้าฝ่ายบัญชี

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

งานด้านด้านบัญชีต้นทุนและอุตสาหกรรม วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าฝ่ายการเงิน

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

งานทางด้านการเงินและการบัญชี วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ดูแลระบบการจัดซื้อ ทำเอกสารซื้อ ควบคุมสินค้าคงเหลือ ติดต่อผู้ขาย ต่อรองราคาสินค้า วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Sales Executive

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ติดต่อลูกค้า ขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้าของบริษัท วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

วางแผนกลยุทธทางการตลาด, ดูแลควบคุมทีมขาย, เปิดตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่, บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายท วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. หัวหน้าแผนกผลิตอาหารกระป๋องและไส้กรอก

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. หัวหน้าแผนกวิศวกร

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ทำหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ผู้จัดการแผนกผลิต

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท วางแผนอัตรากำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับยอดกา วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไอ.บี.เอฟ.อินดัสทรี จำกัด

บริหารจัดการโรงงาน และวางแผนการผลิตสินค้าให้ดีมีคุณภาพ ตรงตามเป้าหมายของบริษัท วันที่ 4 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี